Eerste ‘Verse SprUiTjes-café’ verbindt kennis met ontmoeting

‘Ik treed regelmatig op, maar hoe kan ik daarvoor worden vergoed? Welke opties zijn er en welk papierwerk komt daarbij kijken? Richt ik best een aparte structuur op, of kan ik het ook gewoon in eigen naam?’ Deze en veel andere vragen werden tijdens het eerste Verse SprUitjes-café in De Fagot in Ingelmunster uitgeklaard door Lucas Declercq, deskundige bij VI.BE (Vlaams Steunpunt voor de muzieksector). Vooral rond de nieuwe forfaitaire ‘AmateurKunstenVergoeding’ (AKV), die vanaf 2024 de ‘Kleine VergoedingsRegeling’ (KVR) vervangt, borrelen nog heel wat vragen en bezorgdheden op. Vragen die ongetwijfeld in de loop van de volgende maanden verder worden uitgeklaard en waarvoor artiesten zeker en vast ook te rade kunnen gaan bij de bestaande Vlaamse Steunpunten (voor muzikanten: advies@vi.be).

Het eerste Verse SprUiTjes-café werd op die manier een geslaagde kick-off van een reeks die in de eerste helft van 2024 een vervolg zal krijgen. Kennisdeling, regionale ontmoeting, uitwisseling en netwerking zijn de sleutelwoorden waarmee we verder aan de slag gaan!

Datum

Deel dit