Privacybeleid Verse sprUiTjes

Verse SprUiTjes is een initiatief van Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest. BIE-Midwest hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en willen je hierbij duidelijk informeren hoe wij met je gegevens omgaan.

BIE-Midwest doet er alles aan om je privacy te bewaren en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – General Data Protection Regulation).

Dit houdt in dat we:

    • je persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor je ze oorspronkelijk door gaf. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
    • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die we minimaal nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
    • je uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken;
    • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
    • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt;
    • bevestigen dat we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens en dat we deze ten volle respecteren;

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, contacteer ons via:

Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest

Ooststraat 35

8800 Roeselare

bie@midwest.be

051 26 87 49

 

Opgemaakt te Roeselare op 22 september 2020.

 
 

In het kader van onze dagelijkse werking hebben wij je persoonsgegevens nodig. Maar wie zijn wij?

Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest is een vereniging die cultuur en erfgoed stimuleert, promoot en uitdiept. Daarnaast voorziet BIE-Midwest ondersteuning, begeleiding en vorming aan de cultureel-erfgoedgemeenschap binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband, namelijk de BIE-regio (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden en vanaf 2021 Wingene).

BIE-Midwest brengt de cultureel-erfgoedgemeenschap samen in een netwerk en creëert zo een draagvlak voor ontmoeting, uitwisseling en expertise. Dit netwerk kan, ook via transsectorale samenwerking, een bepalende rol spelen in een maatschappelijke erkenning van het belang van erfgoed en cultuur.

 
 

Verse SprUiTjes is een platform dat verrassend podiumtalent van eigen bodem in contact wil brengen met organisatoren. Verse SprUiTjes is een initiatief van Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest.

Artiesten uit het werkingsgebied van de dienstverlenende vereniging Midwest kunnen zich registreren. Concreet gaat dit over Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

   • omdat je zou kunnen deelnemen aan de activiteiten van BIE-Midwest;
   • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen;
   • om je op de hoogte te brengen van activiteiten en nieuws van derden die verband houden met cultuur en erfgoed en actief zijn in de BIE-regio;
   • om de kennisopbouw en kennisdeling van derden in de cultuur- en erfgoedsector verder te stimuleren, ondersteunen of versterken;
   • om te communiceren over aankomende, huidige of aflopende projecten, activiteiten of evenementen rond cultuur en erfgoed binnen de regio;
   • om je cultuur en erfgoednieuws te brengen van overheden, diverse organisaties en landelijke, regionale en lokale initiatieven en als brugfiguur te werken tussen personen en instanties;
   • om je in het kader van onze vrijwilligerswerking te contacteren;
   • om de werking van de Erfgoedbank Midwest te vrijwaren en verder uit te bouwen;
   • ter ondersteuning van afgelopen, huidige en toekomstige culturele en erfgoedactiviteiten
 • naam, voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • links naar online profielen en/of website
 • rekeningnummer
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder geven wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website en sociale media kanalen van BIE-Midwest;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen van onze internetomgeving;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Tevens kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je kan deze toestemming ten allen tijde intrekken.

 
 

Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor bovenstaande doestellingen binnen de werking van Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest worden niet langer dan 7 jaar bewaard.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • alle personen die namens Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht je persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij vragen om je te legitimeren voordat wij je persoonsgegevens kunnen laten inkijken.

 
 

Een klacht kan je indienen op bovenstaande contactgegevens.

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop BIE omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO. In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

T 025-53 50 47

E contact@toezichtcommissie.be

W https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure

 
 

Cultuur-en erfgoedplatform BIE-Midwest kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.